СЛАЙД  2. Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

         Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

         СЛАЙД 3 Протягом 2018/2019 навчального року заклад дошкільної освіти  діяв згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Концепцією дошкільного виховання в Україні», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затверджений постановою Кабінету міністрів України  12.03.2003 №305, методичними  листами  Міністерства освіти і науки України «Про організацію та зміст освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах», «Про ліцензування освітніх послуг»,  Статутом дошкільного закладу, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», «Посадовими інструкціями», нормами харчування для дошкільних закладів, затвердженими Кабінетом Міністрів України №1752 від 27.12.01р., «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», новою редакцією  «Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

 

Загальна характеристика

         СЛАЙД 4. Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку Ужгородської міської ради  Закарпатської області знаходиться за адресою: м. Ужгород, проспект Свободи, 59. Розрахований на 210 місць, протягом 2018 – 2019 навчального року працював за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», реалізовуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти.

         СЛАЙД 5. Чинний Статут закладу затверджено рішенням 28 сесії Ужгородської міської ради сьомого скликання  від 11 жовтня 2018 року №1289

СЛАЙД 6.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

 

 

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

11

 ясельні

1

дошкільні

10 (1 різновікова з угорською мовою навчання)

3.

Режим роботи груп:

12 годин

Кількість вихованців

279

4.

Кількість працівників усього

55

5.

педагогічний персонал

25

обслуговуючий персонал

30

СЛАЙД 7Аналізуючи діяльність закладу, слід відмітити, що з 1 вересня 2018 року функціонували:

 

Вікова группа

Кількість груп

Кількість дітей

перша молодша (ясельна група)

1

27

Друга молодша група № 1

1

26

Друга молодша група № 2

1

26

Друга молодша  № 3

1

26

Середня група № 1

1

25

Середня група № 2

1

23

Середня  № 3

1

21

Старша група № 1

1

24

Старша група № 2

1

25

Старша № 3

1

30

Різновікова угорська

1

26

Всього:

11

279

Порядок прийняття дітей у ЗДО здійснюється згідно електронної реєстрації.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ЗДО були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

 

Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад не в повному обсязі укомплектовано педагогічними кадрами до складу якого входять 20 педпрацівників: директор, вихователь-методист, муз керівник та керівник гуртка, практичний психолог, з листопада 2018 року введено посаду головного бухгалтера та бухгалтера. Вакантним є посада вихователя із знанням угорської мови, вихователя  на дошкільну групу та музичного керівника

СЛАЙД 8. Освітній і фаховий рівень педагогів

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 1

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії - 4

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії - 5

Спеціаліст –  5

11 тарифікаційний розряд – 4

Педагогічне звання «Старший вихователь» - 1

 

Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують  фахові журнали. Заведена картотека періодичних видань для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України..  В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

СЛАЙД 9. Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу закладу у 2018 -2019 н.р.

1. Оновлення змісту освітнього процесу, упроваджуючи інноваційні психолого-педагогічні методики та технології, моделюючи освітній процес на основі проектної діяльності, спрямованої на формування ключових компетенцій дошкільників.

2. Продовження роботи над формуванням мовленнєвої компетентності дошкільників у всіх її мовленнєвих аспектах та мовленнєвого етикету  через різні види діяльності.

3. Активізація роботи щодо вдосконалення  художньо-продуктивної діяльності (музичної, образотворчої).

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

СЛАЙД  10 – 11

Організація освітнього процесу проводилась  за пріоритетними напрямками:

     *   формування базових якостей  особистості дошкільника засобами патріотичного виховання за парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»;

      * вивчення основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей за програмою  «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;

*вихователь Ліпот В.С. продовжувала впроваджувати в практику роботи з дітьми методику Кюїзенера;

 *вихователь Давидчук В.М. – методику Н.Гавриш – використання коректурних таблиць; 

*вихователь Бугринець Г.М – методику А.Богуш та Н.Гавриш – розповідання за сюжетними картинами; *науково – методичними розробками  практичних матеріалів з питань дошкільної освіти.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ЗДО навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

СЛАЙД 12. Впродовж 2018/2019 навчального року проведено:

Педагогічні ради:

1. «Основні напрямки роботи ДНЗ у новому  2018/2019 навчальному році» на якій педагоги обговорили та затвердили річний план роботи на навчальний рік;інформували присутніх про створення належних умов для організації  початку нового навчального року; затвердили режим дня, розклад організованої діяльності, форми планування освітнього процесу;розглянули питання атестації педагогічних працівників.

2. «Естетичне виховання в дошкільному навчальному закладі» на якій була  акцентована увага педагогів на основні засади естетичного виховання дошкільників  та висвітлено результати вивчення стану естетичного виховання  дітей дошкільного віку.

3. «Музичне виховання в дошкільному закладі» на якій розглянули питання впливу самостійної музичної діяльності на формування естетичних потреб, художньо-естетичного розвитку особистості дитини через музичне виховання під час організованої діяльності дітей та застосування інноваційних  технологій  в музичній діяльності.

4. «Підсумки роботи колективу дошкільного закладу у 2018/2019 навчальному році»  на якій були підведені підсумки роботи ЗДО за навчальний рік:

СЛАЙД 13.Тематичний аналіз організації освітнього процесу:

* готовності груп до нового навчального року (вересень);

* адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу (жовтень);

 *аналіз інформативності куточків для батьків (до методичної години);

* стан роботи з естетичного виховання дітей дошкільного віку (до педради);

 *аналіз перспективного та календарного планування;

* стан роботи з музичного виховання (лютий);

 *аналіз роботи з вивчення системи роботи вихователів, які атестуються ( до педради, березень)

* продовжувалась робота над освітнім проектом «Обережність не зашкодить»

СЛАЙД 14. Для підвищення педагогічної майстерності педагогів адміністрацією створено належні умови, організовано та проведено протягом навчального року такі заходи:

довідково-інформаційне оснащення методичного кабінету (стенд «Педагогічний вісник ЗДО» та «Оголошення» постійно поновлювалися, відповідно до запланованих заходів, завдання для самоосвітньої діяльності);

комплектування та поповнення бібліотечного фонду методкабінету літературою з питань самоосвіти педагогів, методичними посібниками за програмою «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; фаховими методичними журналами;

підготовка та проведення методичних заходів з використанням науково-методичної літератури, в якій висвітлюється поставлена проблема;

організація наставництва.

Атестовано 6 педагогічних працівників  ( з них – вища  кваліфікаційна категорія – 1; перша кваліфікаційна категорія – 4; друга кваліфікаційна категорія 1)

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньо-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, підсумкові та інші.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня, а у другій проводилась гурткова робота. Оскільки гурток є додатковою організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі були організовані 2 гуртки

 СЛАЙД 15 З метою розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей в ЗДО організована робота гуртка англійської мови за додаткову батьківську плату  - керівник Казанцева А.С.

Та за бюджетні кошти гурток Айкідо керівник (Т.О. Дейнека-Гетик)

СЛАЙД 16,17,18 . У нашому закладі практикуються відкриті заняття для колективних переглядів з метою підвищення фахової майстерності молодих спеціалістів. У цьому році такі заходи провели наступні вихователі

Вихователь молодшої групи №1 Немеш Н.С. – “Віночок для Катрусі” (естетичне виховання поетичним словом)

Вихователь середньої групи №1 Шум‘яцька А.В. – “Ми до тебе, казко, в гості завітали” (казка, як засіб естетичного виховання)

Вихователь молодшої групи №2 Бучак Г.В. – “Подорож до осіннього лісу” (естетичне виховання через природне довкілля)

 

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Робота дошкільного закладу  велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ЗДО та УЗОШ №6», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі.

Для реалізації цих завдань:

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну б приміщенням першокласників;

-  На базі закладу було проведено засідання методичного об’єднання у рамках проекту «Платформа наступності» для вихователів старших дошкільних груп та вчителів початкової школи «Реалізація освітніх  реформ через забезпечення наступності між дошкіллям та початковою школою».

 

СЛАЙД 19.  Згідно річного плану роботи психологічної служби ЗДО протягом квітня, травня 2019 року психологом ЗДО Бугринець Г.М. було обстежено 69 дитина (26 – дівчаток, 43 – хлопчик) на рівень психологічної готовності до шкільного навчання. Дані обстеження свідчать про сформовану готовність на таких рівнях:

Високий – 2 дітей (3%)

Вище середнього – 6 дітей (9%)

Середній – 44 дітей (64%)

Нижче середнього – 14 дітей (20%)

Низький – 3 дітей (4%)

СЛАЙД 20. Наші випускники

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Організація роботи з сім'ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

• батьківські збори;

• спільні виставки, участь у святах;

• батьківські суботники;

• надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

         Протягом 2018 -2019 навчального року зареєстровано 29 звернень громадян (батьків). Всі звернення вирішено позитивно

 

 

СЛАЙД 21, 22, 23. Патріотичне виховання дітей формується  на належному рівні. Протягом року вихователі груп спільно з музичним керівником проводили свята та розваги для розвитку у дітей національної приналежності та любові до Батьківщини такі як:

-Свято Покрови;

Осінні розваги «Сорочинський ярмарок»

Різдвяні розваги

День Соборності України

Великодні виставки

День вишиванки

День памяті та примирення

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

 

 

СЛАЙД 24. Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

          Роботу даного напрямку у закладі здійснюють старша сестра медична Гребенач Т.П., заняття з фізичного виховання проводили вихователі згідно розкладу та враховуючи вікові й фізичні особливості дітей для створення оптимального рухового режиму.

         Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з правилами безпеки.  проводиться «Тиждень безпеки».

План роботи медичної служби на 2018 – 2019н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та рекомендацій МОЗ і виконаний в повному обсязі.

 

СЛАЙД 25. Аналіз захворюваності в ДНЗ

Загальна кількість випадків захворюваності по ЗДО за період навчального 2018 -2019 року становить 483 випадки. З них 348 з діагнозом ГРВІ,

5 – захворювань на пневмонію,

31 – повітряно-крапельних інфекцій,

Інші хвороби – 99 випадків.

Отже, за період 2018 – 2019 н.р. середня захворюваність дітей в ЗДО становить 43%

 

СЛАЙД 26, 27. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи

         Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку такі як ранкова гімнастика, спортивні розваги, участь у міських конкурсах

 

 

Організація харчування у ЗДО

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України.

Питанню якісного харчування в ЗДО приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється медичною сестрою.

В ЗДО організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять від постачальника керівником, комірником, медичною сестрою та кухарями.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

СЛАЙД 28. В ЗДО запроваджене 4-разове харчування за двотижневим  меню,  затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. В період літньої оздоровчої кампанії в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти. Персонал ЗДО дотримується норм та правил щодо організації харчування дітей в ЗДО. Велика увага відводиться забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного двотижневого меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.

СЛАЙД 29 Протягом року розвитком музичних здібностей дітей займалася Комарницька Л.І., проводились свята та розваги відповідно до програмових вимог, заплановані в навчальному році.

СЛАЙД 30.  З метою формування естетичних почуттів та емоційного сприйняття організовувались Конкурси, виставки-огляди:

тематичні виставки дитячих малюнків: «Осінній вернісаж», «Кришталева зимонька», «Весна-весняночка», «Писанкові барви», “Ужгород – моє рідне місто”;

Виставка-конкурс «Воскресни, писанко!»,

СЛАЙД 31. Наш заклад є активним учасником у міських  заходах.  Вже традиційно приймає участь в огляд-конкурсі художньої самодіяльності вихованців ЗДО та НВК   «До-ре-мі-фа-солька». Пленері «Щасливе дитинство».  (до Дня захисту дітей). Також вихованці отримали призи та подарункові сертифікати у розіграші  малюнків «Ужгород – місто майбутнього»

СЛАЙД 32. Спільно з батьками брали часть у першому етапі п'ятого обласного фестивалю-конкурсу ''Воскресни, писанко! на виставці великодньої атрибутики ''Писанки святкові-різнокольорові'' за що були відзначені подякою управління освіти

СЛАЙД 33.  Вихователі Ліпот В.С. та Бугринець Г.М. брали участь у лабораторії творчості ''Зможуть усі'' в рамках фестиваою ''САКУРА ФЕСТ 2019'' де проводили майстер-клас виготовлення писанок у техніках ''Зернівка'' та ''Квілінг''. 

         СЛАЙД 34. Вихованці старших груп  приймали часть у Всеукраїнському Олімпійському дні де займали призові місця

СЛАЙД 35.У Міжнародний день захисту дітей в Ужгороді вже в друге відбувся конкурс кулінарної майстерності - фестиваль дитячих страв "Ням-Ням Фест".. Наш заклад представляла  команда "ВИШИВАНОЧКИ" завдяки своїй майстерності та креативності вони здобули перемогу і були нагороджені Дипломом першого ступеня у номінації "А такого не було ні в кого!" та подарунковим сертифікатом.

СЛАЙД 36 Стан матеріально-технічної бази.

Протягом навчального року проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.

         Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

СЛАЙД 37, 38, 39 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Протягом І півріччя 2019 року ЗДО №26 мало такі фактичні витрати на:

За бюджетні кошти:

Заробітна плата 2 314 737 грн 35 коп

      З неї: премій – 63 000, 00; матеріальних            .     допомог – 38354.

2. Витрачено на матеріали, інвертар, канцтовари тощо 55850

       з них на миючі засоби (пральний    порошок 5050 грн

3. Витрачено на оплату харчування – 422 883 грн 75 коп

4. Оплату комунальних послуг 560 791 грн 05 коп з них

Водопостачання – 49724 грн

Електроенергія – 118039 грн. 79 коп.

Оплата природного газу – 383 853 грн. 23 коп

5. Оплата інших послуг (вивезення сміття) – 9173 грн 94 коп

6. Замінено 8 світильників  на ЛЕД світильники

7. Обладнано кабінети головного бухгалтера та діловода

8. Проведено ремонт водогонів в молодших групах №1, 2; середніх групах - №1,2; старших групах №1,2 та харчоблоку;

9. Планується капітальний ремонт пральні

 За кошти спецрахунку

Меблі (дитяча стінка ) – 6 000 грн

25 комплектів дитячої постільної білизни – 6 250 грн

СЛАЙД 40. Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась відповідно з річним планом роботи ЗДО.

Своєчасно проводиться системний аналіз комплектування закладу дітьми, ведеться підготовка документів до організованого початку навчального року, проводиться тарифікація педагогічного персоналу. Адміністрацією щоденно контролюється економія електроенергії, води, стан майна, обладнання, приміщень, території закладу. Уся діяльність персоналу регламентується наказами по ЗДО.

         СЛАЙД 41. Отже, план роботи ЗДО № 26 за 2018 – 2019 навчальний рік можна вважати виконаним у повному обсязі.

          Вихователі та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в садочку: разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в спортивних розвагах, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні групи та майданчика.

Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ЗДО – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток