ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                   ПОГОДЖУЮ:                                                                 

завідувач ЗДО №26                                    директор центру

 _________/ Ковтик О.І./                            психологічної служби

                                                                       управління освіти

                                                                       Ужгородської міської ради

                                                                       ____________ /Томей А.М./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

ЗДО №26

 

м. Ужгорода

 

БУГРИНЕЦЬ ГАЛИНИ МИХАЙЛІВНИ

 

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Психологічну службу в закладі дошкільної освіти представляє практичний психолог Бугринець Галина Михайлівна з навантаженням 0,75 ставки.

Проблемне питання: «Особливості розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку»

Даний план роботи практичного психолога ЗДО №26 м.Ужгорода складено на підставі:

- Конституція України.

- Законів України «Про освіту».

- «Про дошкільну освіту».

- Закон України «Про загальну середню освіту».

- «Етичного Кодексу психолога».

- Конвенції прав дитини

- Лист МОНУ від 7.08.2018 № 1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р

- Наказ МОНУ від 22.05.2018 р.№ 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

- Лист МОНУ від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

- Лист Міністерства освіти і науки України 30.08.18 № 1/9-515 «Щодо впровадження Положення про психологічну службу у систему освіти»

- Наказ № 385 від 14.08.2000 «Про затвердження типового положення про центр практичної психології соціальної роботи».

- Наказ № 330 від 20.04.2001 «Про затвердження положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію».

- Наказ № 691 від 19.10.2001 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних загальноосвітніх та ін.. закладів».

- Лист МОНУ № 109 від 27.11.2000 « Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога).

- Лист МОНУ №  9/19 від 13.01.2011 « Про збереження посад працівників психологічної служби».

- Лист МОНУ № 1/9 -530 від 05.08.2010 « Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти».

- Лист МОНУ № 1/9 – 683 від 26.09.2012 щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів.

 

І. Аналітична частина

Заклад дошкільної освіти №26 загального розвитку Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: м.Ужгород, пр.Свободи, 59

ЗДО  працює за державними програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».        

         Протягом 2017/2018 навчального року  навчального року функціонувало 11 груп, з них:

·        раннього віку - 1 група;

·        дошкільного віку – 10 груп;

·        різновікова з угорською мовою навчання – 1 група.

Кількість дітей ЗДО складала 298 осіб, віком від 2 до 6 років.

Упродовж 2017/2018 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети:

1. Оновлювати зміст освітнього процесу, упроваджуючи інноваційні психолого-педагогічні методики та технології, моделюючи  освітній процес на основі проектної діяльності, спрямованої на формування ключових компетенцій дошкільників.

2. Продовжувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

3. Створювати безпечні та сприятливі умови для життєдіяльності дітей, якісні умови праці для педагогів.

4. Продовжувати формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

5. Впроваджувати в освітньо-виховний процес питання гендерного виховання дошкільників.

Практичний психолог має робоче місце, яке призначене  для підготовки до занять з дітьми, виступів, обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій. Робоче місце психолога розташовано в кабінеті психолога, у приміщенні з достатнім природним і штучним освітленням, звуковою ізоляцією. Систематично поповнюється та вдосконалюється навчально-матеріальна база для роботи практичного психолога.

          Робота психологічної служби проводилася за наступними напрямками:

Діагностичний напрямок.

Індивідуальною діагностикою охоплено 173 дітей, груповою 112 дітей. Групова діагностика батьків – 85 осіб, педагогів – 28 осіб.

1) Діагностика процесу адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу, яка складалася з:

- Спостереження за поведінкою новоприбулих дітей під час ігор, занять, прогулянки;

- Визначення самопочуття дитини у групі (шляхом спостережень, спеціальних занять, індивідуальних бесід)

- Бесід з вихователями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації;

- Створення і ведення карт спостережень за адаптацією новоприбулих дітей

- Розроблення рекомендацій для індивідуалізації адаптаційної роботи, яку зможуть проводити вихователі і батьки.

2) Діагностика емоційної сфери старших дошкільників за методиками «Казка», «Паровозик» (листопад, 2017р). В обстеженні взяли участь 70 дітей. З них 38 дівчаток і 32 хлопчики. За діагностикою були виявленні наступні результати:

                                             Тест «Паровозик»                     

Кількість вихованців, у яких виявлено:

Дівчатка

Хлопчики

Позитивний психічний стан

31

18

Негативний психічний стан низького ступеня

5

8

Негативний психічний стан середнього ступеня

1

6

Негативний психічний стан високого ступеня

1

0

 

Тест «Казка»

 

Дівчатка

Хлопчики

Кількість дітей, у яких виявлено емоційно-особистісний неспокій

 

4

 

9

 

3). Дослідження гендерної ідентичності старших дошкільників (за А.Щетиніною, О.Івановою)

4). Діагностика педагогічних працівників «Чи загрожує вам нервовий зрив».

5). Дослідження сфери взаємин дітей (соціометрія за опитувальником Т.Рєпнової)

6) Визначення рівня шкільної зрілості та компонентів психологічної готовності до школи. Обстеження проводилося у грудні та квітні-травні  і з використанням наступних методик:

- Методика визначення шкільної готовності А.Керна-Ірасека;

- Комплексна діагностика готовності до школи за субтестами «Казка», «Бесіда», «Кубики Кооса», «Так і ні не говорити», «Звукові схованки», «Класифікація», «Будиночок», «Коректурна проба Бурдона». Було обстежено 69 дітей. З них 37 дівчаток та 32 хлопчики. Результати: Високий рівень – 2; вищий середнього – 9; середній – 49; нижчий середнього – 7; низький – 2.

На основі отриманих результатів обстеження складалися загальні відомості готовності дітей до школи для вихователів, батьків, розроблялися рекомендації вихователям та батькам щодо навчання та виховання дітей; складалися індивідуальні та групові розвивальні та корекційні програми занять психолога

 

Консультативний напрямок.

У минулому навчальному році активно проводилася консультаційна робота. За консультаціями зверталися батьки, вихователі  з професійних питань.  Індивідуальне консультування батьків – 18 осіб, педагогів – 4 особи. Груповим консультування охоплено 133 особи серед батьків та 28 педагогів.

Тематика звернень:

з боку батьків:

адаптація дитини до дитячого садка;

вікові та індивідуальні особливості розвитку;

асоціальні прояви в поведінці дітей;

психологічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб;

дитяча тривожність та спілкування з однолітками;

агресивність дитини.

 

з боку педагогів:

адаптація дитини до ДНЗ;

особливості поведінки дитини;

профілактика шкідливих звичок;

взаємодія та спілкування з тривожними дітьми.

 

Профілактичний напрямок

Відновлювальна та розвивальна робота психолога з дітьми мала на меті активну участь і вплив психолога на процес виховання особистості та індивідуальності дитини. Індивідуальною корекцією охоплено 2 дітей. Групова розвивальна робота  -278 дітей

Тематика роботи визначалася віковими особливостями дитячих груп.

Ясельна група – групові розвивальні заняття психологічного супроводу дитини в період адаптації до умов ДНЗ за програмою «Сходинки адаптації дітей раннього віку» (Стадненко)

Молодші та середні групи  - розвиток психічних функцій: пам'яті, уваги, уяви, мислення;

Також з дітьми з особливими освітніми потребами проводилась індивідуальна робота за  корекційними програмами.  

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку актуальними були формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, враховуючи потребу розвитку кожного з компонентів шкільної зрілості відповідно до результатів психодіагностики та взаємин з однолітками, формування рис характеру, розвитку соціальної впевненості. Для цього використовувалися розвивальні програми «Розвиток уваги» за упорядкуванням Л.Свіргун та «Крок за кроком» А.Андроник., завданнями яких було забезпечення емоційного комфорту, створення психологічно сприятливої атмосфери на заняттях; розвиток навчальної мотивації та позитивного ставлення до школи, вироблення бажання вчитися;розвиток позитивної самооцінки дітей, саморегулювання поведінки, вміння дотримуватися правил та виконувати інструкції; розвиток комунікативних навичок, словникового запасу та зв'язного мовлення; а також:

- розвиток дрібної моторики рук, підготовка до письма;

- розвиток різних видів мислення;

- розвиток всіх видів пам'яті

- розвиток властивостей уваги;

- розвиток фонематичного слуху;

- розвиток зорового сприймання та орієнтації в зошиті.

 

 Психологічна просвіта.

Психологічна просвіта проводилася серед батьків і педагогів, мала на меті підвищити рівень психологічної освіти і проводилася у такій формі:

Відібраний і опрацьований  матеріал (як правило, це інформація, надрукована на 1-2 аркушах паперу) розміщався в

- батьківському куточку,

- куточку психолога

- На стенді, щоб батьки могли ознайомитися з ним, чекаючи дитину

Брала участь в групових батьківських зборах з різних питань.

Виступи на педагогічній раді з питань: «Готовності дітей до навчання в школі» «Про особливості гендерного розвитку дітей дошкільного віку».

З педагогами проведено тренінг «Толерантне спілкування» (активізація навичок ефектвної взаємодії)

ІІ. Цілепокладаюча частина

                Мета:

Надання необхідної допомоги педагогам, адміністрації, батькам, усім учасникам педагогічного процесу в забезпеченні нормального психологічного розвитку дітей, реалізації індивідуального підходу у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

 

         Завдання:

- Психологічний супровід адаптації дітей раннього віку та дітей всіх вікових категорій до умов дошкільного навчального закладу

- Визначення та формуванні психологічної готовності дітей до шкільного навчання;

- Сприяння повноцінному, особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

- Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

- Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.

 

Завдання закладу дошкільної освіти

1. продовжувати оновлювати зміст освітнього процесу, упроваджуючи інноваційні психолого-педагогічні методики та технології, моделюючи освітній процес на основі проектної діяльності, спрямованої на формування ключових компетенцій дошкільників.

2. продовжувати роботу над формуванням мовленнєвої компетентності дошкільників в усіх її мовленнєвих аспектах та мовленнєвого етикету через різні види діяльності.

3. активізувати роботу щодо вдосконалення художньо-продуктивної діяльності.

4.продовжувати організовувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку шляхом створення безпечного розвивального середовища на налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

5. продовжувати відпрацьовувати механізми наступності між дошкільною, початковою ланками освіти та батьківською громадськістю щодо розвитку, виховання і навчання дітей у певному віковому періоді.

ІІІ. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

н/п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Термін

проведення

Де і з ким

проводиться

1

Діагностика

 

 

1.1

Психологічний супровід новоприбулих дітей:

*спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі;

*складання листків адаптації;

*опрацювання анкет

 

Вересень -

жовтень

 

Молодші гр.

№1,2,

Ясельна гр.,

угорська

1.2

Діагностика емоційної сфери дошкільників (за методиками «Казка», «Паровозик»)

Жовтень -

листопад

Старші групи

 

1.3

Діагностика попереднього орієнтування в рівні розвитку готовності дітей до шкільного навчання (тест «Керна-Ірасека)

 

Грудень

Старші групи

 

1.4

Діагностика педагогічних працівників

 

 

 

Лютий

 

педпрацівники

1.5

Дослідження тривожності у дітей молодшого дошкільного віку

Лютий

Батьки. Молодші групи

1.6

Дослідження сфери взаємин дітей (соціометрія за опитувальником Т.Рєпнової)

 

Березень

Середні групи

 

1.7

Діагностика готовності до навчання в школі

Квітень –

травень

Старші групи

 

1.8

Спостереження за дітьми на заняттях

Травень

Старші

групи

1.9

Діагностика самооцінки (тест «Драбинка»)

Червень

Середні

 групи

2

Профілактика

 

 

2.1

Розвиток дрібної моторики ( пальчикові ігри, пісочна терапія, ігри-шнурівки, мозаїка

Січень,

Лютий,

Квітень

Ясельна

 група

2.2

Групові розвивальні заняття психологічного супроводу дитини в період адаптації  до умов ДНЗ за програмою «Сходинки адаптації дітей раннього віку» (Стадненко)

Жовтень –

грудень

Ясельна

група

 

2.3

Розвивальні ігри для розвитку психічних функцій: пам'яті, уваги, уяви, мислення

Протягом року

Всі вікові

групи

2.4

Проведення індивідуальних занять з дітьми, що потребують регуляції поведінки: тривожні, агресивні, гіперактивні

Протягом року

Всі вікові

групи

2.5

Профілактика страхів.

Грудень – січень

Старші

групи

2.6

Розвивальні заняття з формування професійної орієнтації

Лютий

Середні, старші групи

2.7

Розвивальні заняття «Розвиток уваги» за упорядкуванням Л.Свіргун; формування психологічної готовності дітей до школи «Крок за кроком» за упорядкуванням А.В.Андроник

Один раз в тиждень. Протягом

року

Старші групи

2.8

Розвивальні заняття та бесіди в рамках акції «16 днів проти насильства»

Листопад-грудень

Середні, старші групи

2.9

Розвивальна робота з дітьми низького рівня готовності до шкільного навчання

Червень

Старші

групи

3

Корекція

 

 

3.1

Корекційні заняття з дитиною з особливими освітніми потребами (ДЦП), за «Корекційно-розвивальною програмою індивідуальних занять з дітьми з ДЦП та ЗПР «Долоньки надії» (Укладач Герасимович Н.В.)

Один раз в тиждень

Старша

група №1

4

Навчальна діяльність

 

 

 

-------------------

 

 

5

Консультування

 

 

5.1

Індивідуальні консультації батькам, про шляхи допомоги дитині в адаптації

Протягом

року

За запитом

5.2

Індивідуальні та групові консультації педпрацівників , батьків з питань виховання та розвитку дітей 

Протягом

року

За запитом та за потребою

5.3

Тематичні консультації:

А)      

vПам’ятка: «Аби умови розвитку дитини були безпечними»

vЗагальна стратегія виховання та розвитку дитини;

vОзнайомлення дітей старшого дошкільного віку з їхніми правами та обов'язками;

vПам’ятка: «Як виховати особистість»;

vОсобливості розвитку емоційної сфери дошкільника;

vРекомендації «Як знизити ризик синдрому вигорання». Експрес-анкета «Рівень синдрому професійного вигорання»;

vРекомендації щодо формування мотивів учіння та позитивного ставлення дитини до школи;

vКонсультація: Психологічний вік дитини;

vНасилля в дитячому садку. Шляхи запобігання

vОсобливості адаптації дітей до ДНЗ

 

Б)

üРекомендації: «Аби адаптація була легкою»

üЗагальна стратегія виховання та розвитку дитини

üЧому необхідно вчасно звернутись до вчителя логопеда;

üЗначення сім’ї для розвитку дитини;

üНаслідки насилля в сім'ї;

üНавіщо дітям потрібен режим дня?;

üЩо робити якщо дитина боїться медичних процедур?;

üБуклет: «Що робити, аби дитина не боялася медичних процедур»;

üРекомендації: «Аби емоції не накривали дитину»;

üБуклет: «Слова, які допомагають дитині зростати»

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад

 

 

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

Травень

 

Червень

 

 

  Вересень

 

  Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

   Січень

   Лютий

  Березень

 

Квітень

 

Травень

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педпрацівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки 

5.4

Індивідуальні та групові консультації за запитом

Протягом

року

Батьки, педпрацівники

5.5

Індивідуальні консультації за результатами діагностичної роботи

Протягом

 року

Батьки, педпрацівники

5.6

Рекомендації батькам та вихователям «На порозі школи. Про готовність дітей до систематичного навчання в школі»

Березень -травень

Батьки, педпрацівники

5.7

Робота з переселенцями. Надання консультацій і проведення бесід з батьками та дітьми

Протягом

року

 

6

Просвіта

 

 

6.1

Оформлення папок-пересувок, інформаційного стенду з різних психологічних питань

Протягом

року

Всі вікові

 групи

6.2

Виступи на групових батьківських зборах:

·        Індивідуальні особливості адаптації малюків до умов ДНЗ;

·        Як полегшити процес адаптації дитини до умов дошкільного закладу

·        Особливості взаємодії дітей різного віку;

·        Психологічна характеристика дитини 5-го року життя;

·        Психологічна характеристика дитини 6-го року життя;

 

 

vДитина раннього віку. Коли починати виховувати особистість?;

v«Кнут» чи «пряник». Що обрати для виховання»;

vХарактер дитини залежить від вас;

vНа порозі школи. Про готовність дітей до систематичного навчання в школі;

vМатусі та татусі, які ми батьки?

 

Вересень

 

Вересень

 

Вересень

 

Вересень

 

Вересень

 

 

 

     Квітень

 

Квітень

 

     Квітень

Квітень

 

 

Квітень

 

 

 

 

Ясельна група

Молодші гр..

 

Угорська гр.

 

Середні гр.

 

Старші гр.

 

 

 

Ясельна гр.

 

Молодші гр.

 

    Середні гр.

Старші гр.

 

 

Угорська

6.3

Виступ на педагогічній раді ЗДО

«Готовність дітей до навчання в школі

Травень

Педагоги

 

6.4

Виступи на загальних батьківських зборах

За планом ЗДО

Батьки

6.5

Тренінг «Превентивна робота з протидії торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми»

Березень

Педагоги

6.6

Підвищення психологічної обізнаності учасників освітнього процесу з різних питань вікової та педагогічної психології

Протягом

року

Батьки, педагоги

7

Інше

 

 

7.1

Складання річного плану роботи

Вересень

 

7.2

Складання щомісячного плану роботи

30 числа кожного місяця

 

7.3

Складання аналітичного та статистичного звітів:

* За 1-ше півріччя

* За 2-ге півріччя

 

 

Грудень

Травень

 

7.4

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних радах,

Протягом

року

За планом роботи ЗДО та за запитом педагогів

7.5

Підготовка матеріалів до корекційних та розвивальних занять

За планом роботи

 

7.6

Підготовка програм, інструментарію психодіагностичного дослідження

За планом роботи

 

7.7

Підготовка до проведення  тренінгу

За планом роботи

 

7.8

*Участь у засіданні методичного об'єднання практичних психологів:

·        ЗДО №1 (тренінг) 13.00

·        ЗДО №12 (семінар-практикум) 13.00

*Школа професійного зростання:

·        ЦППСР (конференція) 10.00

*Творча група:

·        ЦППСР (практикум). Проектування та впровадження процесів супроводу дітей з ООП. 10.00

 

 

*самопідготовка, робота в бібліотеці

 

 

12.12.18 р

20.02.19 р

 

13.02.19 р

 

 

20.03.19 р

 

7.9

Облік та організація роботи з дітьми пільгового контингенту

Протягом

року

 

7.10

Відвідування батьків за місцем роботи (за потреби, за запитом)

Протягом

 року

 

7.11

Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками, дітьми (за потреби, за запитом)

Протягом

року