За­зви­чай, в мо­лод­шо­му дошкільному віці бать­ки і вихователі рідко звер­та­ють ува­гу на те, яка ру­ка у ди­ти­ни ве­ду­ча.

По­чи­на­ють помічати це, ко­ли ди­ти­на починає більше ма­лю­ва­ти, вчить­ся пи­са­ти, більш ак­тив­но діє однією з рук – за­зви­чай, в 4-5 років.

Швид­ко помічають ліворуких дітей у сім’ях, так зва­них, зі спад­ко­вою ліворукістю. І найчастіше са­ме в цих сім'ях на­ма­га­ють­ся пе­рев­чи­ти ди­ти­ну ще до шко­ли.

Детальніше...

ПОГОДЖЕНО:                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач центру психології                                                 завідувач ДНЗ №26

та соціальної роботи                                                          _________Ковтик О.І.

управління освіти

Ужгородської міської ради

Томей А.М._____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

ДНЗ №26

 

м. Ужгорода

 

на 2017 – 2018н.р.

 

БУГРИНЕЦЬ ГАЛИНИ МИХАЙЛІВНИ

Детальніше...